Tag: rate list

Punjabi News
ਕੋਵਿਡ-19: ਫੱਲ੍ਹ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਕੋਵਿਡ-19: ਫੱਲ੍ਹ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਸੂਚੀ ਨਾਲ...

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ...