Tag: house rent

Punjabi News
bg
ਕੋਵਿਡ-19: ਮਕਾਨ/ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮਕਾਨ/ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ...

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਕਾਨ/ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ

Gallery