Om Sai Ram Om Sai Ram - Shirdi Sai Baba Bhajan

Album : GOVINDH SAI JAI SHREE SAI
Song : Om Sairam
om sai ram om sai ram hare hare krishna hare krishna hare hare ram & Hare Krishna Hare Ram, Sai Ram Sai Ram & Jai Jai Ram, Sai Ram,